Sierduiven
J.Luchtmeijer


DUIVENSLAGPOORTEN EN DUIVENTILLEN IN FRIESLAND


       "Een volk, dat geen prijs op zijne oudheden stelt, bezit nog geen volledig ontwikkeld nationaal gevoel. Even als men in familiën zekere gehechtheid aan voorwerpen ziet, die van vaderen tot kinderen gedurende eene lange reeks van jaren zijn overgegaan, zoo moet men ook in de groote volksfamilië op al dat gene prijs stellen, wat onze geschiedenis helpt vormen-"

zoo sprak dezer dagen een onzer vlijtigste oudheidsvorschers; en te recht.

       Het middel nu, om een volk op zijne oudheden prijs te doen stellen, is: het die in een behaaglijken vorm voor te stellen en genietbaar te maken.

       En hiertoe bij te dragen, daaraan meê te werken, was het streven der schrijvers, bij het samenstellen der volgende bladen.


uit: Merkwaardige Kasteelen in Nederland, deel 1, 1854.

Mr. J. van Lennep en W. J. Hofdijk.De favorieten van keizer Honorius. J. W. Waterhouse, 1883.


Al sinds vele eeuwen worden er over de gehele wereld, maar met name in Azië en Europa duiven gefokt. Was het niet voor het noodzakelijke vlees en mest, dan was het wel voor de belangstelling die de fokker had voor hun schoonheid en hun vliegkunst.


Het is echter zeer interessant om te weten hoe de mens in het verleden met dit huisdier omging. Waarom hij geïnteresseerd was in de duif en wat voor onderkomens hij er voor bouwde.

Daarom proberen wij in diverse artikelen, die soms maar een klein gedeelte van het verleden omvatten, een indruk te geven hoe het was in voorbije tijden. Daarbij zijn we natuurlijk altijd afhankelijk van de geschriften en tekeningen die over dit onderwerp bestaan en toegankelijk zijn, en dat is helaas niet altijd erg veel.


We kunnen ons dan ook geheel vinden in het bovenstaand citaat uit het boek van van Lennep en Hordijk en hopen daaraan een bijdrage te hebben geleverd.


De volgende hoofdstukken komen aan bod:


Algemene inleiding

Duivenslagen in Friesland

Groot Deersum

Uniastate

Heringastate, Poptaslot

Sjuxmastate

Jongemastate

Liauckamastate

Overige duivenslagen in Friesland

Verdwenen duivenslagen

Nawoord en referenties
Naar volgend hoofdstuk


Terug naar overzicht publicaties