Sierduiven
J.Luchtmeijer


GROOT DEERSUM, AchlumGevelsteen in de voorgevel.


Ligging. Het Slot Groot Deersum lag bij het dorp Achlum in de gemeente Frankeradeel.

Van dit slot staat alleen nog het poortgebouw. Het moeilijk te vinden bouwwerk staat buiten Achlum, ten noordoosten van het dorp.


Voorgevel met de gibbengaten  en herdenkingssteen.


Historie. Eén van de eerste bewoners van Groot Deersum was Peter van Deersum.

Het poortgebouw met de duivenslag werd in de 17e eeuw gebouwd. Het werd in 1658 voltooid, gezien de gevelsteen waarop naast “Michiel Jacobs, Deersum” staat “Anno 1658”.  

Michiel Jacobs, een Van Deersum, was niet de eigenaar maar de pachter van het slot. De eigenares was juffrouw A. van Schaft uit Hoorn.


De eenvoudige achtergevel.


Beschrijving. De poort staat op een dam in de gracht die rond het terrein loopt waar vroeger het slot heeft gestaan.

De poort is opgetrokken in gele baksteen en aan voor– en achterzijde voorzien van een trapgevel met aan de top een pilaster. Het heeft een zadeldak.

In de voorgevel bevinden zich naast twee ronde openingen zeven vlieggaten met een zitsteen, waaraan te zien is dat het als duivenslag werd gebruikt. Er is een gevelsteen aangebracht met de tekst “MICHIEL JACOBS DEERSUM ANNO 1658”.

De poort is te sluiten met twee zware deuren.

In de zijgevels zitten nissen met kleine kijkspleten.

In de verder kale achtergevel zit eveneens een ronde opening.

Onder in de poort staat een ladder naar de zolder en is een gedenksteen aangebracht met het jaartal 2000, het jaar van de laatste restauratie.

Op het terrein achter de poort ligt nu een laat 18e eeuwse boerderij.

De gibbengaten en de pilaster in de voorgevel.

Interieur van de poort.

Zijgevel, gracht en boerderij.


Bijzonderheden. Helaas worden er geen duiven meer gehouden. De enige bewoners is een familie zwaluwen.
Naar volgend hoofdstuk.


Terug naar Duivenslagpoorten en duiventillen in Friesland.