Sierduiven
J.Luchtmeijer


LIAUCKAMASTATE, Sexbierum (Seisbierrum).


Ligging. Het poortgebouw van de voormalige Liauckamastate staat in Sexbierum (Seisbierrum) gemeente Franekeradeel.


De state met rechts het poortgebouw in 1723, getekend door Jacob Stellingwerf.


De Liauckamastate met rechts het poortgebouw in 1741, getekend door Piter Idserdts Portier.
Historie. De state was eeuwenlang in het bezit van de familie Liauckama. Deze uitgestorven familie was een oud en voornaam Fries geslacht.

Het begint in 1398. De stins wordt dan bewoond door Schelte Liauckama.

In 1498 werd de Liauckamastins door een bende Vetkopers in brand gestoken, maar snel weer opgebouwd en uitgebreid.

Het poortgebouw werd in 1604 ge– of verbouwd.

In 1642 overleed de laatste Liauckama. Hierna woonden er enkele andere families.

In 1824 werd het gebouw afgebroken omdat het onderhoud te duur werd voor de toenmalige eigenaar Ernestus Jodocus Rudolphus van Grotenhuis van Onstein. Het poortgebouw bleef bewaard.


De voorgevel van het poortgebouw met wapensteen en gibbengaten.


Beschrijving. Het onderste gedeelte van de poort is gemetseld met gebruikte kloostermoppen. In 1604 werd de poort verhoogd met kleine gele steen. De poort heeft een zadeldak.

De voor– en achtergevels zijn topgevels met een pilaster. In de voorgevel zitten naast een ronde opening en twee boogvormige openingen elf vlieggaten met zitsteen. Tevens is er een wapensteen met het wapen van de Liauckama’s ingemetseld. De sluitsteen van de poortboog toont het jaartal 1604. Twee grote deuren kunnen de poort afsluiten.


De achtergevel met gibbengaten.


De achtergevel is een afspiegeling van de voorgevel, alleen de wapensteen ontbreekt.

De beide identieke zijgevels bezitten eveneens gibbengaten; twaalf in getal vlak onder de dakrand.De linker zijgevel met gibbengaten.

De rechter zijgevel met eveneens gibbengaten.


Bijzonderheden. Het bijzondere van deze duivenslagpoort is dat er in alle gevels gibbengaten zitten.

Helaas wonen er geen duiven meer in deze duivenslagpoort.


Het interieur van de poort.

De gevelsteen met het wapen van de Liauckama's.Naar volgend hoofdstuk.


Terug naar Duivenslagpoorten en duiventillen in Friesland.