Sierduiven
J.Luchtmeijer


HET GEDRAG VAN DUIVEN

In dit artikel, dat voor een groot gedeelte berust op een hoofdstuk uit het boek van Curt Vogel: "Tauben", wordt uitgebreid aandacht geschonken aan het gedrag van duiven in allerlei situaties.


Inleiding

Door de soort en de omgeving bepaald gedrag

Herkennen van de soort (Inprenting)

Sociaalgedrag

Voedselopname

Lichaamsverzorging

Rustgedrag

Territoriumgedrag

Pronk- dreig-, vecht- en afweergedrag bij gevaar

Seksueel- en voortplantingsgedrag

Paargedrag

Broeden