Sierduiven
J.Luchtmeijer


OVERIGE DUIVENSLAGEN IN FRIESLAND.


Naast de zes in de vorige hoofdstukken genoemde nog intacte duivenslagpoorten staan er in Friesland nog enkele andere duivenslagen.

Zo staat er in Oldeberkoop op de Doevekaampe een oude duivenslagtil.

In Allingawier staat nog een duivenslagtoren en duiventil die aan het eind van de vorige eeuw zijn gebouwd.DOEVEKAAMPE, Oldeberkoop (Aldeberkeap).


Ligging. De til staat op de Doevekaampe, een groot grasveld tegenover de Villa Lunia in het centrum van Oldeberkoop, gemeente Ooststellingwerf. Dit centrum is een beschermd dorpsgezicht en staat op de lijst van Rijksmonumenten.


De til op de Doevekaampe, op de achtergrond Villa Lunia.


Historie. Veel informatie over deze til hebben we niet kunnen verkrijgen. Zelfs wordt de til, die toch centraal in het dorp staat, niet genoemd op de website van Oldeberkoop!


De til van een andere kant met de gibbengaten.


Beschrijving. De til is rechthoekig van vorm en van hout vervaardigd. De randen van het zadeldakje zijn fraai versierd.

Aan de kopse kanten bevinden zich beiderzijds de gibbengaten. Aan één kopse kant bevindt zich een toegangsdeurtje, waarin de gibbengaten zitten.

Een laddertje om toegang tot de deur te verschaffen ontbreekt. Maar die is ook niet nodig, want de til wordt niet bewoond met duiven.

De til  verkeert in goede conditie.


Het toegangsdeurtje op één van de korte zijden.
"ALLINGASTATE", Allingawier.


De “Allingastate” is geen echte oude state. Het is na 1970 gebouwd in een mengsel van Friese bouwstijlen op de plaats waar twee arbeidershuisjes stonden.

Het terrein wordt afgesloten met een poortgebouw met een traptoren naar de duivenzolder. In de tuin staat een duiventil.

Het geheel is dus namaak en wordt ook wel de “Kitschemastate” genoemd.

Noch in de til, noch in de duivenslagtoren worden duiven gehuisvest.


Voorzijde van het poortgebouw met

de gibbengaten.

De til, zelfs een laddertje ontbreekt niet.
Naar volgend hoofdstuk.


Terug naar Duivenslagpoorten en duiventillen in Friesland.